ޚަބަރު
މާލޭ ގެއަކުން މަރުވެފައި އޮތް މީހަކު ފެނިއްޖެ

މާލޭ ގެއަކުން މަރުވެފައި އޮތް މީހަކު ފެނިގެން ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރިވާން ފަށައިފިއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ، މާލޭގެ ގެއެއްގެ ތެރޭގައި މަރުވެފައި އޮތް މީހެއްގެ ހަށިގަނޑު ފެނިގެން އެކަމުގެ ރިޕޯޓު މިއަދު 14:30 ހާއިރު ފުލުހުންނަށް ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ.

މިކަމާ ގުޅިގެން ފުލުހުން އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިފައިވަނީ އުމުރުން 83 އަހަރުގެ މީހެއް ކަމަށާއި، މިހާރު އެމީހާގެ ހަށިގަނޑު އައިޖީއެމްއެޗް އަށް ގެންގޮސްފައިވާ ކަމަށެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ، މިމައްސަލައިގައި އިތުރަށް ބަލަން ޖެހޭ ކަންކަން މިހާރު ބަލަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

 

Comment